خدمات مشاوره پروژه ها

Remarks SERVICE PROJECT STATUS CAPACITY PRODUCT PROJECT YEAR NO
SITE SELECTION+GEOLOGY CONS  PRODUCTION 2300T/D O.P.CEMENT ARDEBIL CEMENT PLANT 1983-1983 1
SITE SELECTION+GEOLOGY CONS  PRODUCTION 200T/D QUICK/HYDRATED LIME AZAR SHAHR LIME PLANT 1983-1985 2
SITE SELECTION CONS  PRODUCTION 2000T/D O.P.CEMENT ILAM CEMENT PLANT 1984-1985 3
SITE SELECTION CONS  SUSPEND 2,000T/D O.P.CEMENT BANDAR ABAS CEMENT PLANT 1985-1986 4
SITE SELECTION CONS  SUSPEND 2000T/D O.P.CEMENT KLARDASHT CEMENT PLANT 1985-1986 5
SITE SELECTION CONS  SUSPEND 2000T/D O.P.CEMENT DIVANDAREH CEMENT PROJECT 1986-1987 6
  CONS SUSPEND 500 T/D KOMPOST KUSHAL KOMPOST PROJECT 1988-1992 7
FLOOR TILE CONS PRODUCTION 2,500 M2/D FLOOR TILE FIRUZEH CERAMIC PLANT 1990-1991 8
  CONS PRODUCTION 130 T/D DI-CALSUM PHOSPHATE IRAN  PHOSPHATE PLANT 1990-1992 9
SITE SELECTION+GEOLOGY CONS  SUSPEND 500 T/D WHITE CEMENT YAZD WHITE CEMENT PROJECT 1995-1995 10
SITE SELECTION CONS  SUSPEND 500 T/D WHITE CEMENT KERMAN WHITE CEMENT CO 1996-1999 11
  CONS PRODUCTION 300 T/D SLAG GRINDING JEBEL ALI Cement PLANT 1998-1999 12
  CONS SUSPEND 30,000 T/Y DEAD BURNT MAGNESIA  QOM SALT LAKE  2000-2003 13
               

 

    Cons : Consulting
    Eng : Engineering
    EPC: Engineering, Procurement & Construction
    ES : Engineering, Supply
    MC :Management Contract

سیمان

 

« پـروژه سیمان اردبیل »

ظرفیت: 2,000 تن در روز

نوع قرارداد: Gi, SS

تاریخ راه اندازی: 1997

شرکت طراحی صنعتی ایران در زمینه ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در پروژه سیمان اردبیل با ظرفیت اسمی 2.000 تن در روز فعالیت داشته و این طرح را طی مدت سه سال، در سال 1366 راه اندازی و تحویل کارفرما نموده است.

 

« پـروژه سیمان بندرعباس »

ظرفیت: 2000 تن در روز

نوع قرارداد: FS, Gi, SS, OE, TD

تاریخ راه اندازی: 1985

شرکت طراحی صنعتی ایران بعنوان ............. کارخانه سیمان بندرعباس را با ظرفیت اسمی 2000 تن کلینکر در روز که یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده سیمان در جنوب کشور میباشد، این طرح را طی مدت ...... در سال 1365 تحویل کارفرما نمود.