بخش مشاوره

 

بخش مشاوره و مهندسی

1-خدمات بخش فرآیند شامل :

تهیه و ارائه دیاگرام جریان مواد ، فلوشیت و جانمایی و موازنه مواد خط تولید ، بررسي فرآيند توليد ، انجام محاسبات پايه‏اي در مورد ظرفيت ماشين آلات ، سیمان سازی، محاسبات سیمان سازی ،تهیه و ارائه مشخصات فنی ماشین الات خط تولید

2- خدمات مشاوره ای شامل:

طراحی عمومی ، تهيه و توزيع اسناد مناقصه ، برگزاری مناقصات ، مهندسی تفصیلی و نظارت عالیه بر نصب و راه اندازی ،بررسي نقشه هاي تكنولوژي استقرار ماشين آلات و نقشه هاي مبنا ، بررسی و نهائي نمودن مشخصات فني تجهيزات

3- خدمات برق و کنترل شامل:

طراحی، مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات برق، ابزار دقیق و کنترل، در حوزه فشار قوی از قبیل نیروگاه، خطوط انتقال، پست های توزیع و در حوزه فشار متوسط و ضعیف کارخانجات صنعتی

4- خدمات طرح توجیهی شامل:

 بررسی فنی ، بررسی و مطالعه بازار طرح ، بررسی مالی و اقتصادی طرح و بررسی سوابق متقاضی طرح و اقدامات آنها